Ny överenskommelse om dubbelspår på hela Västkustbanan

Region Skåne, Region Halland och elva kommuner längs Västkustbanan har tecknat en överenskommelse.

Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg, åtar aktörerna sig att utveckla den regionala persontågstrafiken med Pågatåg, Öresundståg, Västtåg och främja möjligheterna för snabba resor med interregionala persontåg Malmö-Helsingborg-Halmstad-Göteborg.

Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

Tre sträckor med enkelspår kvar

För över 25 år sedan beslutade riksdagen att hela Västkustbanan ska ha dubbelspår. Närmre 90 procent av sträckan är sedan dess utbyggd med dubbelspår. Tre enkelspårsträckor kvarstår i Varberg, Helsingborg C-Maria station och Maria station-Ängelholm.

Dubbelspår vid Varberg och Maria station-Ängelholm finns med i tidigare beslut, men byggnation är fortfarande inte påbörjad. Helsingborg C-Maria station har ännu inte fått något beslut om dubbelspår, men det kan komma att ändras i kommande nationella infrastrukturplan, om aktörerna som står bakom överenskommelsen får som de vill.

Förutom att utveckla den regionala persontågstrafiken så lovar parterna att verka för bostadsbyggande i stationsnära lägen och initiera ett gemensamt utvecklingsarbete.

Se överenskommelsen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter