Skåne redo för snabb byggstart av höghastighetsjärnväg

Region Skåne och de åtta skånska kommunerna längs den planerade sträckningen av en svensk höghastighetsjärnväg är redo för byggstart.

Nu har alla nio parter skrivit under en överenskommelse om gemensamma utgångspunkter. Detta för att säkerställa en fortsatt smidig planeringsprocess, med maximal investeringsnytta och med hänsyn till Skånes unika flerkärnighet och landskap.

– Byggstart Skåne är en del av vårt skånska arbete för skapa samsyn kring vad som är viktigt och för att förbereda oss gemensamt, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne.

Infrastruktursatsningar i Skåne behövs för att möta en växande efterfrågan från resenärer och säkerställa såväl företagens kompetensförsörjning som hållbara och effektiva godstransporter till och från Europa.

För att klara omställningen till ett klimatneutralt transportsystem måste kapaciteten öka, både på länkar och i knutpunkter.

Ta bort flaskhals

Byggstart av ny stambana i Skåne undanröjer en av de värsta flaskhalsarna i Sveriges och regionens transportsystem, sträckan Malmö – Hässleholm. Etappen har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät och är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera.

– Det är mycket viktigt för oss i Höör att ha bra tågförbindelser sträckan Malmö-Älmhult då många arbetspendlar härifrån både norr och söderut. Det innebär att vi kan erbjuda både dagens och framtidens kommuninvånare ett attraktivt boende med smidig pendling till omkringliggande storstäder. Det ligger också i linje med vårt arbete för att uppnå målet om ett fossilfritt samhälle genom att flytta över resandet från bil till spårbunden kollektivtrafik, säger Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande i Höör.

Enade kring utgångspunkter

I överenskommelsen står Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Burlövs kommun, Eslövs kommun, Staffanstorp kommun, Höörs kommun samt Osby kommun enade kring ett antal utgångspunkter:

  • Höghastighetsbanans utbyggnad i Skåne ska prioriteras i utbyggnadsordningen för höghastighetsbanan.
  • Regional och kommunal planering ska anpassas och förberedas för höghastighetsbanan.
  • Trafikeringen för skånska stationer längs Södra stambanan ska utvecklas och förbättras.
  • Negativa miljö- och barriäreffekter av utbyggnad av höghastighetsbanan i Skåne ska minimeras.
  • Kommunikation med markägare ska ske så tidigt som möjligt i processen.
  • Höghastighetsjärnväg är en statlig angelägenhet som ska finansieras av staten.

 Hela överenskommelsen (pdf, nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter