Stöd för nyanlända och asylsökande barn och unga i hälsofrämjande aktiviteter

Region Skåne lanserar ett nytt bidrag till kommuner och idéburna organisationer som kan bidra till stöd för nyanlända och asylsökande barn och ungdomars delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter.

Bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på goda levnadsvanor.

Folkhälsoberedningen vill med denna utlysning skapa förutsättningar för kommuner och idéburna organisationer att ta en aktiv roll i en gemensam samverkan för att stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande och sociala aktiviteter med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet och i gemenskap med barn och unga.

Utlysningen sker inom ramen för den regionala samverkan Sätt Skåne i rörelse med inriktning rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet, i gemenskap med barn och unga. 

Läs mer och ansök senast den 30 juni