Stora torg i Eslöv - foto Werner Nystrand

Region Skåne prisar vinnare inom miljö, arkitektur och design

Region Skåne delar årligen ut priser som hyllar kreativa insatser inom miljö, design och arkitektur. 2022 prisas allt från poddar och torg till satsningar för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.

Fram till den 15 februari var det öppet för allmänheten att nominera sina favoriter till 2022 års priser. Och idag tillkännager vi vinnarna.

Miljöpris

Region Skånes miljöpris delades 2022 mellan två vinnare:

Helsingborgarnas klimatavtal belönades för sitt engagemang för en hållbar framtid med staden Helsingborg i fokus. Initiativtagarna ser en stor potential i människor som agerar lokalt, inspireras av varandra och skapar en förändring som syns i samhället. Alla kan vara del av lösningen och skapa en framtid som vi kan leva och må bra i.

Helsingborgs klimatavtal.jpg
Ta del av intervju med Helsingborgs klimatavtal.

Lokal Färdplan Malmö prisas för sitt för arbetet med att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. 200 aktörer har redan förbundit sig att halvera sin klimatpåverkan senast 2025. Modellen är unik och långt före föreslagen lagstiftning vilket gör Lokal Färdplan Malmö till ett föredöme för klimatneutralt byggande i Sverige.

Lokal Färdplan Malmö.jpg
Ta del av intervju med Lokal Färdplan Malmö.

Region Skåne delar även ut årliga miljöstipendier. Årets vinnare är:

Miljöstipendium tilldelas den ideella föreningen Växtverket för deras arbete med att öka barns miljö- och naturintresse genom utomhuspedagogik och Matmissionen – Malmös sociala livsmedelsbutik vars koncept bygger på att mat som annars skulle gått till spillo säljs till mycket förmånligt pris i en butik där människor som står långt från arbetsmarknaden kan arbetsträna.

Arkitekturpris

Skånes arkitekturpris delas ut i samarbete med Skånes arkitekter:

Vinnare 2022 är Stora torg i Eslöv av Sydväst arkitektur och landskap och Eslövs kommun. I omgestaltningen av torget ger arkitekturen dignitet, värde och identitet till Eslöv. Här skapas en balans mellan att bevara den stora platsens kvaliteter samtidigt som den lyckas tillföra en intim skala med hög detaljeringsgrad. Torget och omgivande gator har gjorts tillgängliga i en helhet som skapar sammanhängande rum för stadens invånare och formgivningen blandar ett klassiskt formspråk med lekfulla inslag och riklig grönska.

Stora torg Eslöv - Sydväst arkitektur och landskap.jpg
Ta del av intervju med Sydväst arkitektur och landskap.

Designpris

Region Skåne har fram till 2019 delat ut två årliga designstipendier. Från 2022 delar Region Skåne istället ut ett pris, Region Skånes designpris.

Vinnare 2022 är Formgivarpodden som skapats av Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner. Podden utgår från designers och kreatörers erfarenheter och tankar och bidrar på så sätt till att sprida kunskap om design som innovationsprocess och som brobyggare mellan kultur, teknik och ekonomi. Med värme, skratt och stort allvar delar Formgivarpodden med sig av designvärldens insida.

Formgivarpodden _Karin Olu Lindgård och Kajsa Willner.jpg
Ta del av intervju med formgivarpodden.

Mer om Region Skånes priser

Här finns mer information om Region Skånes priser inom arkitektur, design och miljö.