Region Skåne i samarbete för digital hubb

Den digitala hubben DigIT Hub ingår i ett nyetablerat nätverk som ska verka för ökad digitalisering. Region Skåne är en av de samarbetspartners som hjälpt DigIT Hub att i hård konkurrens bli en av fyra EU-finansierade hubbar som placeras i Sverige.

Hubben är nationellt prioriterad och regionalt förankrad i Skåne, Blekinge och Kronoberg. I nätverket ska kompetens och resurser samlas för att stödja den digitala omställningen av små- och medelstora företag samt offentlig sektor.

– Det har varit en gedigen ansökningsprocess och stor konkurrens bland de sökande kandidaterna. Vi är därför extra stolta över att kunna dela glädjebeskedet, som innebär att vi får ytterligare möjligheter att stötta och accelerera digitalisering i Sydsverige. Samtidigt har vi chansen att erbjuda regionens spetskompetens ut i Europa, och få tillgång till den samlade digitaliseringsexpertis som finns i det europeiska nätverket av digitala innovationshubbar, säger Britta Duve Hansen, senior projektledare för DigIT Hub Sweden.

Bakom DigIT Hub Sweden står totalt 29 samarbetspartners med komplementär expertis, varav Region Skåne är en. Tillsammans bildar de det icke-vinstdrivande konsortiet som har i uppdrag att driva hubben under minst tre års tid med en budget på cirka 65 miljoner kronor. Hubben förväntas vara fullt operativ under hösten 2022, men redan nu kan man som organisation ansöka om att få hjälp med sin digitalisering.