Foto: Kelly Sikkema

Horisont Europa Master classes - Kostnadsfria utbildningar kring EU-programmet Horisont Europa

Region Skåne erbjuder ett samlat stöd för de företag och organisationer i Skåne som vill öka sina chanser att lyckas med sin ansökan till Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram.

Syftet med Horisont Europa är att öka EU-finansieringen till Skåne för forskning och innovation. Satsningen ska stödja framtagandet av projektansökningar som bidrar till att utveckla de sex specialiseringsområden som gemensamt har tagits fram av Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt.

Läs mer på sidan Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa

Master classes – en utbildning i hur man tar fram en bra ansökan

Horisont Europa Master classes omfattar lärande och coachning för olika målgrupper som vill öka sin förståelse och framtida förmåga att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram med målsättning att på sikt genomföra relevanta ansökningar.

Under fyra torsdagar under hösten 2022, finns möjligheten att tillsammans med andra EU-intresserade att fördjupa sina kunskaper för att lyckas med sin ansökan. Utbildningen vänder sig till forskare, rådgivare på universiteten, aktörer i näringslivet, offentlig sektor eller andra organisationer såsom t.ex. klusterinitiativ, branschorganisationer, inkubatorer, med flera.

Utbildningen ges av IMCG – experter på EU finansiering och Horisont Europa. De genomförs på plats i Lund och Malmö (lokal meddelas senare).

Läs mer och anmäl dig