• Programgeografi för Interreg ÖKS.

    Programgeografi för Interreg ÖKS. Källa: Interreg ÖKS

140 miljoner euro från EU till Skåne och 10 andra regioner

Den 8 juli antog EU-kommissionen det nya Interreg-programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS).

Det innebär att 140 miljoner euro (nästan 1,5 miljarder svenska kronor) under åren 2021 – 2027, ska investeras i projekt som syftar till att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

I nära samarbete med tio andra regioner i Sverige, Danmark och Norge, Näringsdepartementet och EU-kommissionen har Region Skåne lett skrivningen av det nya programmet. Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg på Region Skåne, har varit projektledare i arbetet med att ta fram programmet.

- Detta är ett betydande steg för Skånes samarbete med grannregionerna. Det faktum att det är Region Skåne som haft huvudansvaret för att ta fram programmet har dessutom hjälpt oss att forma det så att det ligger i linje med sådant som vi har behov av att göra tillsammans, berättar Eskil Mårtensson.

Med bakgrund i de 11 regionernas utvecklingsstrategier fokuserar programmet på områdena innovationer, klimatanpassning och förnybar energi, hållbara transporter och en gränslös arbetsmarknad. Enligt Eskil Mårtensson är en av de viktigaste aspekterna programmets fokus på gränsregionalt samarbete.

- Ett krav för att få din idé beviljad är att de andra regionerna i ÖKS måste inkluderas i projektet. På så sätt kommer vi på ett effektivt sätt utveckla våra gränsöverskridande samarbeten.

Eskil Mårtensson menar att det idag redan finns många bra idéer när det kommer till projekt som rör innovation och miljö. Däremot behövs det lite extra krafter när det kommer till integrationen med Danmark och frågan om gränslös arbetsmarknad.

- Ett projekt som jag väldigt gärna skulle vilja se i programmet är ett Öresund 2.0, framför allt nu efter pandemin och alla gränskontroller här vid sundet. Det behövs ett projekt som tar nya tag vad gäller den gemensamma arbetsmarknaden med Danmark, gränshindersproblematiken och pendlingen – och jag vill påstå att alla förutsättningar för det finns i programmet.

I den nya perioden är det mer förmånligt än någonsin att ansöka om EU-medel. Tidigare år har EU finansierat 50 % av projekten, nu uppgår siffran till 60 %.

- Hittills har det varit lättare att få ett riktigt bra projekt beviljat inom ÖKS än i många andra EU-program. Med 140 miljoner euro i potten och 60 % finansiering från EU finns goda förutsättningar för viktiga projekt som främjar det gränsregionala samarbetet. Nu är det upp till oss alla att skicka in bra projektansökningar för att ta del av pengarna, avslutar Eskil Mårtensson.

Mer information