Två av sex agendor med fokus hållbar tillväxt i Skåne ser dagens ljus

Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) har genom innovationsstrategin en överenskommelse om att samverka för hållbar tillväxt i Skåne.

Som ett led i detta arbete har FIRS styrelse utsett arbetsgrupper – med uppdrag att implementera strategin genom agendor. Grupperna som arbetar med två av FIRS sex specialiseringsområden, livsmedel respektive life science och hälsa, presenterar nu klara agendor.  

Agendor för gemensamma framtida satsningar 

Agendorna är handlingsplaner, som riktar sig till utvecklings- och innovationsaktörer i Skåne. Agendorna ska göra det enklare att gemensamt göra skillnad där behoven är som störst och ge svar av vad Skåne behöver mer av inom respektive område för att framgångsrikt driva ökad produktivitet och hållbar tillväxt.  

Livsmedel i Skåne

En betydande del av allt livsmedel som produceras i Sverige kommer från Skåne. Många olika slags företag och aktörer binds ihop i en lång och ofta komplex värdekedja. Huvudinsatserna i agendan handlar om att stärka samverkanskultur och struktur regionalt samt lyfter aktuella utvecklingsspår i regionen. I Skåne finns stora möjligheter att ta lead inom spetsområden, såsom en plattform för cirkulär omställning, samarbete med ESS och MAX IV, offentlig måltid och materialåtervinning. ​ 

Life Science & Hälsa 

Life science i Skåne är en sektor med tydliga utmaningar och stark utvecklingspotential. Följande prioriteringar bedömer FIRS-gruppen för Life Science som särskilt viktiga: klinisk forskning och innovation och tillgången till testbäddar. Området som lyfter förebyggande och hälsofrämjande, personcentrerad hälsa & vård och välfärdsteknik. Samt framtidens kompetensförsörjning, kommersialisering och skalbar tillväxt på internationella marknader och snabbt växande små och medelstora företag. 

Färdplanen klar och nu behövs fler resenärer 

Genom ett tydligt fokus på skånska förutsättningar och behov arbetar FIRS-grupperna nu aktivt vidare med att söka regionala, gränsregionala och nationella samarbeten kring väldefinierade satsningar. Man driver också vidare dialogen med näringslivet och andra aktörer kring vilka funktioner som saknas och behöver stärkas inom respektive område.  

Läs agendorna här:

Livsmedel

Life science och hälsa

Läs mer om arbetet med innovation och hållbar tillväxt

 

För frågor om agendan om Livsmedel kontakta: 

Jenny Bergsten
Jenny.Bergsten@skane.se
 

För frågor om agendan om Life Science och hälsa: 

Tobias Schölin, 
Tobias.Scholin@skane.se