Tre ställningstagande till Trafikverkets inriktningsunderlag - för ökat aktivt resande

Den 17 mars 2021 arrangerade Svenska cykelstäder ett webbinarium som handlade om hur den nationella transportplaneringen kan bidra till ökat aktivt resande.

På webbinariet deltog Lisa During Janson och Ludvig Widestam som arbetar med Hållbart resande på Region Skåne. De berättade om tre av regionens ställningstagande i yttrandet till Trafikverkets inriktningsunderlag 2022 – det behövs ökade anslag till infrastruktur, det behövs en ändring i väglagen och det måste gå att använda medel i planen till att genomföra steg 1 och 2 åtgärder och inte bara i byggskedet.

Webbinariet finns att se här.

För mer information kontakta:
Lisa During Janson, Strateg hållbart resande, enhet för Transport och infrastruktur, Koncernkontoret, Regional utveckling
E-post: Lisa.DuringJanson@skane.se
Telefon: 040-675 38 44

Ludvig Widestam, Strateg hållbart resande, enhet för Transport och infrastruktur, Koncernkontoret, Regional utveckling
E-post: Ludvig.Widestam@skane.se
Telefon: 040-675 35 68