Regional samverkan kring öppna data och säker digital kommunikation

Elva skånska parter samarbetar i nystartade projektet ”Skånsk samverkan för innovativ informationshantering – S2i2”. Projektet fokuserar på utveckling av en samverkansmodell inom två aktuella områden.

Införande av den nationella tjänsten säker digital kommunikation hos skånska kommuner och Region Skåne, samt etablering av en regional samverkan kring öppna data. 

Öppna data - en viktig byggsten i framtida samhällstjänster 

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är nyckeln till utvecklingen av många smarta och nyttiga samhällstjänster. Allt från smartare fakturahantering till praktisk information om kollektivtrafik och skolmatsedeln bygger på öppna data. Ett omfattande arbete pågår i hela Sverige att göra denna information mer lättillgänglig. 

Ökad användning av öppna data i Skåne 

Ett av målen för S2i2-projektet är en ökad publicering och användning av öppna data i Skåne. Tillsammans med kommuner och Region Skåne deltar också klusterorganisationerna IUC Syd och Media Evolution för att höja intresse och kunskap kring öppna data hos Skånes näringsliv.  

Skånes välfärdsaktörer kan snart skrota faxen 

Den nationella tjänsten Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för ett säkert och enhetligt informationsutbyte mellan olika verksamheter inom offentlig sektor. Målet för S2i2-projektet är att underlätta för de skånska kommunerna att på ett effektivt sätt införa Säker digital kommunikation i sina verksamheter. Det innebär även ett säkrare informationsutbyte med hälso- och sjukvården i Region Skåne. 

Stort intresse hos skånska kommuner 

Projektet pågår 2021 till april 2023, har en budget på 8 mnkr och drivs i samverkan mellan Region Skåne, Tomelilla, Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Skånes Kommuner, IUC Syd och Media Evolution. Projektägare är Region Skåne och projektet drivs från Regional Utveckling. Projektgrupperna kommer utifrån sitt eget införandearbete, utveckla metoder och stöd för att underlätta för övriga kommuner att införa säker digital kommunikation och att komma igång med öppna data. Projektet finansieras av Europiska regionalfonden. 

Tillsammans för att påskynda digitaliseringstakten 

S2i2-projektet etablerar även ett samarbete med den digitala innovationshubben DigIT Hub. Digit Hub har i uppdrag att hjälpa den offentliga sektorn och tillverkningsindustrin i södra Sverige att bli mer digital. DigIT Hub leds av Mobile Heights och kommer arbeta med att erbjuda en testmiljö för öppna data till länets kommuner.   

Lär mer! 

Titta gärna på denna föreläsning som är en del av projektet “Öppna data för fler” finansierat av Region Skåne och Malmö stad och leds av Media Evolution som en neutral aktör.  

Ta del av rapporten - Öppna data för fler
 
Hur gör man enorma mängder data begripliga och tillgängliga? Daniel Lapidus, grundare av Datastory, öppna data-expert och flerårig medarbetare till Hans Rosling, funderar kring framtiden under ett frukostseminarium inom ramen för initiativet ”Öppna data för fler”. 
Ta del av filmen