Lämna synpunkter på nytt Interreg South Baltic-program

Nu kan dy lämna synpunkter på förslag till nytt EU-program för Interreg South Baltic-program – öppen konsultation 8 september-15 oktober.

Interreg South Baltic är ett gränsregionalt program som främjat samarbete mellan regioner i södra östersjöområdet sedan 2007. I den senaste programperioden (2014-2020) tilldelades programmet närmare 80 miljoner EURO till projekt mellan regioner, kommuner och andra viktiga lokala aktörer i området.

Inför programperioden 2021-2027 har förvaltande myndighet tillsammans med berörda medlemsstater och regioner tagit fram ett nytt förslag till program där följande områden föreslås ingå:

  • Innovativa South Baltic - öka innovations och internationaliseringsgraden hos lokala aktörer (och SMF)
  • Hållbara South Baltic – främja hållbar utveckling och blå och grön ekonomi
  • Attraktiva South Baltic – främja en hållbar utveckling av besöksnäringen
  • Aktiva South Baltic - förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan

Här hittar du mer information om hur du lämnar synpunkter.

Kontakt:
Ulrika Melander
Projektledare Regional handlingsplan ESF+
Ulrika.melander@skane.se
040-675 34 94