Hur har det gått i Skåne – uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet

Idag har Region Skåne släppt den årliga rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” där utvecklingen i Skåne under förra året har kartlagts.

Ur ett utvecklingsperspektiv präglades 2020 av växande arbetslöshet, minskad invandring och en hårt drabbad turistnäring.

Befolkningsökning, trots allt

Skånes befolkningsökningsökning har varit rekordhög sedan 2016. Under 2020 fortsatte befolkningen att öka på en måttligare nivå. Totalt under året ökade Skånes befolkning med 11 509 personer. Samtidigt som invandringen minskade, fick Skåne se en kraftig ökning av människor som flyttade hit från andra delar av Sverige. För att se en lika stor inrikes ökning måste man gå tillbaka till tidigt 90-tal.

Fortsatt hög arbetslöshet

Under våren 2020 sköt korttidsarbetslösheten i höjden i samband med pandemins utbrott, men vände nedåt igen vid slutet av året. Skåne har fortsatt den lägsta sysselsättningsgraden i landet och jämfört med Sverige som helhet har Skåne en hög arbetslöshet.

Stor skillnad i utbildningsnivån

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Jämfört med Sverige som helhet ligger Skåne på tredjeplats avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Men skillnaden är stor mellan Skånes kommuner, både vad gäller gymnasiebehörighet och utbildningsnivå.

Turismen drabbades hårt

En av de branscher som har drabbats hårdast av den pågående pandemin är turistbranschen. Totalt minskade gästnätterna i Skåne med 31,5 procent jämfört med 2019. Främst var det de utländska gästnätterna som minskade, med hela 66,2 procent.

Ta del av hela rapporten ”Hur har det gått i Skåne?" och presentation från den regionala utvecklingsdagen