Greater Copenhagen står bakom en fast HH-förbindelse

Igår hölls det första styrelsemötet under Region Skånes ordförandeskap i Greater Copenhagen. Det beslutades att HH-analysen ger en grund som gör att Region Skåne nu kan ta nästa steg mot att skapa en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Som ordförande i Greater Copenhagen fokuserar Region Skåne på att skapa konkreta resultat som påverkar utveckling i Öresundsregionen i en positiv riktning.

– Eftersom jag är ordförande i både Region Skåne och i Greater Copenhagen är jag glad över att det finns en samstämmighet mellan företrädare för Skåne och Själland om HH-leden. Vi menar att den strategiska analysen som presenterades förra veckan visar att den nya förbindelsen kan byggas och dessutom kan brukarfinansieras, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Greater Copenhagen och ordförande i Region Skåne.

– Därmed bör svenska och danska staten gå vidare med en lokaliseringsutredning samtidigt som en strategisk analys över en metrolinje under Öresund påbörjas.

Nya fasta förbindelser till Danmark är en del i Region Skånes fokus på en infrastruktur som möter behoven hos ett växande Skåne. Andra viktiga delar i arbetet handlar om nationell- och regional infrastrukturplanering samt nya stambanor.

– Vi behöver skapa förutsättningar för såväl ökad sysselsättning som ett hållbart resande och hållbara godstransporter i Skåne och vidare över Öresund till kontinenten. Därför är det viktigt att svenska regeringen utökar ramen i nationella planen för upprustning av väg- och järnvägsinfrastruktur i Skåne, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Framtidssatsning för hela Skandinavien

HH-förbindelsen bedöms skapa omfattande nytta i form av en sammanhängande region med bland annat ökad integration, större arbetsmarknad, kortare restider och minskad sårbarhet för tåg- och vägtrafiken mellan Danmark och Sverige.

HH-förbindelsen är en framtidssatsning och en angelägenhet för invånare och företag i kommuner och regioner i Öresund, längs med västkusten och hela Skandinavien. Med en fast förbindelse knyts även sträckan från Oslo till Köpenhamn och Hamburg samman.

Under gårdagens bestyrelsemöte satte Greater Copenhagen som mål att man på regeringsnivå ska ge ett principiellt godkännande för att sätta igång planeringen av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Ett annat mål är att i år ingå ett nationellt avtal om en strategisk analys för en Öresundsmetro från Köpenhamn till Malmö.

Fakta: HH-förbindelse

  • Den 28 januari presenterade Vejdirektoratet och Trafikverket en strategisk analys av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg.
  • Greater Copenhagen har antagit en gemensam trafiköverenskommelse med visioner och mål för framtidens infrastruktur. Läs mer på greatercph.se/infrastruktur.
  • I överenskommelsen framgår det att ”man i Greater Copenhagen är eniga om att en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg ska byggas först och påbörjas så snart som möjligt, samt att Öresundsmetron är kopplad till utbyggnaden av Köpenhamns metro och kan byggas oberoende av beslut om HH-förbindelsen”.