Skånskt landskap. Åker och pilträd.

Bredbandsutbyggnad i glesbygd måste prioriteras

Ett snabbt bredbandsnät som når alla är centralt för landsbygdens möjlighet att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och fullt ut vara delaktig i samhället. Region Skåne lyfter därför frågan hos Post- och telestyrelsen.

– Vi får inte riskera att glesbygden fortsätter att hamna efter. För både invånare och företag är det helt grundläggande att uppkopplingen både är snabb och stabil. Hela Skåne ska leva, då måste såväl vägnät som bredbandsnät vara utbyggt och hålla hög standard, säger Anna Jähnke (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Som PTS stöd för 2021 är konstruerat nedprioriteras byggnader med svårare förutsättningar. Region Skåne vill förhindra detta då det finns en risk för bristande uppkoppling på den skånska landsbygden.

– Tilldelning till respektive utlysningsområde måste spegla det faktiska utbyggnadsbehovet. Vi riskerar att skjuta de mest kostnadskrävande anslutningarna på framtiden annars och Region Skåne uppmanar nu till en diskussion kring hur detta kan lösas, säger Louise Eklund (L), vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Skev fördelning

PTS avser dela medlen lika mellan Norrland, Svealand och Götaland och ett antal byggnader, så kallade home passed, som saknar bredband men befinner sig i närheten av befintlig fiber. Det leder sannolikt till att cirka 30-35 procent av tillgängliga medel går till respektive landsdel.

– Det är en skev fördelning mellan antalet regioner i utlysningsområdena. I Götaland ingår åtta regioner mot bara sex regioner i de två andra stödområdena. Enligt PTS egen kartläggning finns 45 procent av det återstående utbyggnadsbehovet i Götaland vilket gör det svårt att förstå varför fördelningen ska delas lika på alla tre landsdelar, säger Yvonne Augustin, (S), andre vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Bredband är en nödvändig del av infrastrukturen för Skånes utveckling och tillgång till bandbredd har snabbt blivit lika viktigt för näringsliv och invånare som väg-, järnväg- och elnäten.

– En väl utbyggd infrastruktur för bredband gör det möjligt att bo och verka överallt och kan ofta ersätta fysiska resor samt bidra till både minskade utsläpp och minskad smittorisk, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

För mer information kontakta:

Anna Jähnke (M), regionråd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden, 0732311293
Anna.jähnke@skane.se

Louise Eklund (L), regionråd och förste vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, 0702314319
Louise.eklund@liberalerna.se

Yvonne Augustin (S), regionråd och andre vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, 0768-87 11 16
Yvonne.augustin@skane.se

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne, 0722-35 65 59
Ulrika.Geeraedts@skane.se