• Region Skåne vädjar om hjälp till näringslivet för att klara vården. Foto: Niklas Laurin

Upprop till näringslivet – vi måste hjälpas åt!

Pandemin har ställt hela samhället på kant. Smittspridningen ligger fortfarande på en hög nivå och för att bli mer uthålliga och hållbara så vädjar nu Region Skåne om hjälp för att klara vården.

Läget är akut just nu i Region Skåne när det gäller tillgång till utbildad vårdpersonal, särskilt sjuksköterskor och undersköterskor.

Därför tar Region Skåne nu hjälp av initiativet Beredskapslyftet och Sydsvenska Handelskammaren för att komplettera och utöka det pågående sökandet efter personer som kan göra en insats inom vården.

Just nu har vi över 405 personer inlagda på våra vårdavdelningar och 48 personer som behöver intensivvård och än så länge är pandemin långt ifrån över. Vi har tidigare sett lysande exempel på hur vi samarbetat, hur privatpersoner, näringsliv och organisationer slutit upp. Nu är det dags att kavla upp ärmarna igen.

– Nu sträcker vi ut en hand till det Skånska näringslivet. Vi behöver er hjälp med att bekämpa pandemin, med gemensamma krafter och engagemang. Tillsammans med Beredskapslyftet ska vi mobilisera alla krafter så att skåningarna kan känna sig trygga, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör i Region Skåne

Efterlyser sjuksköterskor och undersköterskor

Beredskapslyftet startar nu med att kontakta Skånes arbetsgivare för att diskutera hur de kan hjälpa till. Vi efterlyser sjuksköterskor med specialistutbildning och vana inom intensiv-, narkos- och operationsvård men också allmänsjuksköterskor. Det behövs även undersköterskor med vana från dessa områden. Det finns dessutom behov av förstärkning inom vår serviceverksamhet som lokalvård, kök och måltid, tvätteri och transport.

Har du de efterfrågade kompetenserna och vill hjälpa till?
Anmäl dig på Beredskapslyftet

Läs mer om beredskapslyftet