• Bild på cyklister

    Foto: Scandinav

Fler äldre och unga i Skåne de närmaste tio åren

Den kommande tioårsperioden fortsätter befolkningen i Skåne att öka i snabb takt. Framför allt blir de allra äldsta och de yngre fler. 2030 beräknas folkmängden passera 1,5 miljoner, enligt Region Skånes nya befolkningsprognos.

Invånarantalet i Skåne fortsätter att öka snabbt enligt befolkningsprognosen för 2020-2029. Ökningen förväntas dessutom vara snabbare än i övriga landet. Enligt prognosen kommer Skånes befolkning öka med 121 000 invånare eller 8,8 procent till 1 499 000 invånare år 2029. Det är en hög tillväxttakt i ett historiskt perspektiv, men något lägre än under den senaste tioårsperioden då befolkningen vuxit med 10 procent. I början av 2030 väntas befolkningen passera 1 500 000.
Det beror på en kombination av ökat barnafödande och stor inflyttning. Drygt hälften av ökningen förväntas komma från en fortsatt stor inflyttning från utlandet.

Storstäderna ökar mest

Prognosen visar på en ökad koncentration av unga till de stora städerna samt stora demografiska skillnader mellan stad och land. Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd förväntas öka mest, både räknat i antal personer och procentuellt.

Ökningen i storstäderna sprids även till omkringliggande kommuner som Svedala, Lomma och Staffanstorp på grund av bostadsbrist, bostadspriser och olika boendepreferenser.
– Den enda kommun där befolkningen väntas minska är Simrishamn. Det är också den kommun som har den i särklass äldsta befolkningen i Skåne, säger Tobias Fagerberg, demograf i Region Skåne.

Fler unga och äldre

Framförallt är det grupperna ungdomar och de allra äldsta som förväntas öka. Gruppen över 80 år väntas öka med hela 39 procent under det kommande decenniet i takt med att den stora 40-talistkullen passerar 80-årsstrecket.
– Den snabba befolkningsökningen och den förändrade åldersstrukturen kommer att påverka utvecklingen i Skåne. Det kommer att krävas stora anpassningar både vad gäller infrastruktur, bostads- och arbetsmarknad samt offentlig service, säger Tobias Fagerberg.

Läs hela befolkningsprognosen

Se livesändningen om befolkningsprognosen med start kl. 13.00

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter