European Week of Regions and Cities 2020

European Week of Regions and Cities är ett årligt policyevenemang där regioner och städer kan visa upp goda exempel och utbyta erfarenheter med varandra. Det ägde i år rum digitalt till följd av Covid-19-pandemin.

De två första veckorna på temat stärkande av medborgare samt sammanhållning och samarbete pågick under perioden 5-16 oktober.

Det genomgående temat för samtliga seminarier var Covid-19 och dess konsekvenser men även regioners och städers avgörande roll i att snabbt bemöta pandemins effekter, i detta sammanhang lyftes sammanhållningspolitiken som ett viktigt verktyg.

Även ett mer demokratiskt och sammanhållet EU efterfrågades i flera sessioner. Regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas, menade att den regionala och lokala nivån utgör EU:s demokratiska grund. Därmed bör stärkande av EU:s demokrati främst fokusera på denna nivå.

Den regionala och lokala nivåns roll i att implementera EU-politiken lyftes och Tzitzikostas framhävde bland annat vikten av att EU-politiken utformas med hänsyn till alla styrnings nivåer. Han efterfrågade också en bättre dialog med EU-kommissionen för att kunna lyfta fram det lokala och regionala perspektivet.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyfte fram regioner samt städer som en viktig drivkraft för att realisera EU:s politik och mål framförallt för den digitala och gröna omställningen.

Ett stort antal webbinarium på mer specifika områden hölls under dessa veckor med fokus på sammanhållningspolitik, digitalisering samt forskning och innovation.

Läs mer om European Week of Regions and Cities

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter