Massa människor på en gata med höga byggnader

Skånes utvecklingsstrategi ute på remiss

Region Skåne uppdaterar den regionala utvecklingsstrategin och nu finns det möjlighet att lämna in sina synpunkter på remissförslaget senast 15 februari 2020.

Skånes regionala utvecklingsstrategi är en gemensam målbild för alla som jobbar med utvecklingsfrågor i Skåne. Strategin har uppdaterats och förslaget ligger nu ute på remiss hos berörda myndigheter och organisationer.

Som en start på detta remissarbete bjuder Region Skåne in till två dialogmöten i Malmö och Hässleholm. På mötena kommer det att finnas möjlighet att fördjupa sig i remissförslaget, ställa frågor och dela med sig av synpunkter inför den formella hanteringen av remissen.

Anmäl dig till dialog i Malmö 18 november

Anmäl dig till dialog i Hässleholm 19 december

Alla skåningar får tycka till

Region Skåne strävar efter att ha en öppen dialog genom möten och kommentarsmöjligheter under remissperioden. Därför arrangeras även två medborgardialogmöten dit alla är välkomna att höra om utvecklingsstrategin och hur man gör för att komma med synpunkter.

– Alla skåningar är en del av en större helhet och enbart genom att jobba med ett gemensamt mål kan vi möta Skånes behov. Ambitionen är att skapa engagemang och förmåga att ta ansvar, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Alla synpunkter och svar på remissförslaget ska lämnas senast den 15 februari 2020. Resultaten presenteras i ett samlat remissvar under 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter