Så många jobb saknas i Skåne

För att Skåne ska kunna uppnå samma sysselsättningsgrad som Sverige har i genomsnitt, krävs upp till 23 000 nya arbetstillfällen.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av Sveriges län och flera av de större kommunerna i Skåne ligger under riksgenomsnittet som är 78 procent. Målet i den regionala utvecklingsstrategin är att Skåne ska ha en sysselsättningsgrad som är högre än genomsnittet och spegla befolkningens sammansättning. För att uppnå detta behövs mellan 22-23 400 nya jobb i Skåne.

Antalet arbetstillfällen i Skåne ökar

Mellan åren 2014 och 2015 ökade antalet arbetstillfällen i Skåne med cirka 10 000. Hälften av dessa tillkom inom utbildnings och vård- och omsorgssektorn. Även byggbranschen,, hotell- och resturang, fastighets och företagstjänster hade stora ökningar.

Geografiskt tillkom cirka hälften av de 10 000 nya arbetstillfällena i Malmö och ytterligare 1 000 i resten av sydvästra Skåne. Även Helsingborg ökade med cirka 1 000 stycken nya arbetstillfällen.

Demografisk utmaning i sydöstra Skåne kräver satsning på infrastruktur

I östra och särskilt sydöstra Skåne finns en demografisk utmaning med en åldrande befolkning som leder till färre människor i förvärvsarbetande åldrar. Samtidigt ökar antalet arbetstillfällen framför allt i de västra och sydvästra delarna i Skåne. Satsningar på infrastruktur och ökade pendlingsmöjligheter behövs för att ytterligare underlätta för människor att röra sig i Skåne.

Möjligheten att arbeta i Danmark och Köpenhamn måste i sammanhanget ses som en stor tillgång då det på Själland finns nästan 1 300 000 arbeten. Även fortsatta kompetensmatchningsåtgärder måste ses som en nödvändighet i sammanhanget.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter