Så många jobb saknas i Skåne

För att Skåne ska kunna uppnå samma sysselsättningsgrad som Sverige har i genomsnitt, krävs upp till 23 000 nya arbetstillfällen.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av Sveriges län och flera av de större kommunerna i Skåne ligger under riksgenomsnittet som är 78 procent. Målet i den regionala utvecklingsstrategin är att Skåne ska ha en sysselsättningsgrad som är högre än genomsnittet och spegla befolkningens sammansättning. För att uppnå detta behövs mellan 22-23 400 nya jobb i Skåne.

Antalet arbetstillfällen i Skåne ökar

Mellan åren 2014 och 2015 ökade antalet arbetstillfällen i Skåne med cirka 10 000. Hälften av dessa tillkom inom utbildnings och vård- och omsorgssektorn. Även byggbranschen,, hotell- och resturang, fastighets och företagstjänster hade stora ökningar.

Geografiskt tillkom cirka hälften av de 10 000 nya arbetstillfällena i Malmö och ytterligare 1 000 i resten av sydvästra Skåne. Även Helsingborg ökade med cirka 1 000 stycken nya arbetstillfällen.

Demografisk utmaning i sydöstra Skåne kräver satsning på infrastruktur

I östra och särskilt sydöstra Skåne finns en demografisk utmaning med en åldrande befolkning som leder till färre människor i förvärvsarbetande åldrar. Samtidigt ökar antalet arbetstillfällen framför allt i de västra och sydvästra delarna i Skåne. Satsningar på infrastruktur och ökade pendlingsmöjligheter behövs för att ytterligare underlätta för människor att röra sig i Skåne.

Möjligheten att arbeta i Danmark och Köpenhamn måste i sammanhanget ses som en stor tillgång då det på Själland finns nästan 1 300 000 arbeten. Även fortsatta kompetensmatchningsåtgärder måste ses som en nödvändighet i sammanhanget.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter