Digitala kommunrapporter ännu mer tillgängliga

Att sammanställa och uppdatera en rapport är ett stort arbete, och därför blir det sällan gjort.

Därför har Christian Lindell, analytiker på Region Skånes avdelning för regional utveckling, tagit fram en databas som hämtar offentlig statistik och som möjliggör en jämförelse och överblickbarhet av utvecklingen mellan Skånes kommuner. I Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner, som kontinuerligt och automatiskt uppdateras, finns för varje kommun i Skåne allt från befolkningsutveckling och sysselsättning till hur näringslivet ser ut.

– En intressant iakttagelse är hur många av de stora arbetsplatserna som försvunnit från Skåne, konstaterar Christian Lindell.

Christian Lindell förklarar vidare att trenden visar att befolkningstillväxten trycks ut mer från de större orterna, exempelvis Malmö, när fler vill hitta ett boende till rimliga kostnader. Att allt fler industrijobb försvinner och tjänstesektorn ökar är också troligt, men oavsett vilket känns det som vi står inför en spännande utveckling, säger Christian Lindell.

Vem kan dra nytta av detta?

– Kommunerna har ett behov av att kunna följa utvecklingen i såväl sin egen kommun som grannkommuner och regioner. Genom rapporten blir det lätt att jämföra sig med andra kommuner, förklarar Christian Lindell.

Den nya databasen kommer att spara mycket tid för kommunerna då de har ett stort behov av uppdaterade rapporter samt en möjlighet att följa utvecklingen. Rapportgeneratorn fungerar numera även för kommuner utanför Skåne. Planen är att rapportgeneratorn ska kunna användas för uppföljning av Skåne-Blekinge i ESF och ERUF-sammanhang. Även näringslivet kan dra nytta av detta då samhällets utveckling över tid är av intresse får en mängd yttre aktörer.

– Vi har märkt att investerare, inte minst fastighetsbolag, har ett stort intresse för information om utveckling i regionerna. Man har ofta en bild av hur det ser ut i vissa kommuner, men den är inte alltid korrekt eller uppdaterad, säger Christian Lindell.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter