Invest in Skåne blir en del av avdelningen för regional utveckling

Från den 1 januari integreras Invest in Skåne i Region Skånes avdelning för regional utveckling enligt tidigare beslut i regionfullmäktige.

Invest in Skåne arbetar med investeringsfrämjande, talangattraktion och internationell marknadsföring av Skåne för att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling av regionen samt skapa ett nav för internationella affärsmöjligheter, ny teknikutveckling och innovationer.

Invest in Skåne ger en viktig förstärkning av det näringslivsfrämjande arbete som regional utveckling bedriver. Region Skåne får nu ett ännu starkare fokus på att öka näringslivets konkurrenskraft och på att säkra kompetensförsörjningen i Skåne genom tätare samarbete med övrig verksamhet inom regional utveckling. 

Verksamheten inom Invest in Skåne fortsätter med oförändrat uppdrag och under samma varumärke på två nya enheter inom Region Skånes avdelning för regional utveckling. Enheten för investeringsfrämjande som leds av Micael Györei och enheten för marknad som leds av Camilla Bark. Invest in Skånes tidigare uppdrag att stötta skånska företag inom internationalisering, som regional representant för Enterprise Europe Network, övergår till Almi Skåne från 1 januari.