Region Skåne nominerad till årets exportregion

I dag delade regeringen ut pris för Årets exportregion. Region Skåne var en av tre nominerade, men föll tyvärr på målsnöret då Region Norrbotten tog hem priset.

De nominerade har under året medverkat till att främja svensk export från hela Sverige och verkat för att skapa bättre förutsättningar för företag – särskilt små och medelstora – att lyckas i sina exportansträngningar.

– Jag är glad och stolt över att Region Skåne har nominerats till Årets exportregion. Även om det inte blev en vinst den här gången så uppmärksammas vårt exportfrämjande arbete, som bidrar till att fler skånska små och medelstora företag växer och ökar sin konkurrenskraft internationellt. En ökad skånsk export är en viktig del i att stärka Skånes tillväxt säger Jennika Gill Noltorp, näringslivsutvecklare och ansvarig för exportsamverkan Skåne.

Företag ska vilja, våga och kunna exportera

Region Skåne arbetar på många sätt för att skapa förutsättningar för ett hållbart näringsliv att utveckla sin konkurrenskraft. En viktig del är att det finns rådgivning och ekonomiskt stöd i Skåne för att hjälpa företag att ta nya steg, bland annat genom export och internationalisering. Regional exportsamverkan Skåne är ett samarbete mellan flera exportfrämjande organisationer i Skåne med det gemensamma målet att fler små och medelstora företag ska vilja, våga och kunna exportera.

– Den skånska exporten växer både för varor och tjänster, över många branscher. Regional exportsamverkan Skåne är ett bra exempel på samverkan för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd till företagen. Dessutom ger våra affärsutvecklingscheckar företagen bättre förutsättningar att våga satsa internationellt. Nomineringen visar att Skåne ligger i framkant i arbetet med exportfrågor, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.