Programsläpp för Skåne Innovation Week

Nu har programmet för Skåne Innovation Week lanserats med många olika aktörer runt om i hela Skåne.

Skåne Innovation Week pågår den 13-17 juni på The Tivoli i Helsingborg och runt om i hela Skåne. Arrangemanget är en del i Region Skånes arbete med att tillämpa ”Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt”.

Syftet med veckan är att stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga. Det kommer att bli händelserika dagar där  besökare kan ta del av allt från att möta robotar inom sjukvården, gå på innovations-yoga, delta vid workshops om hur vi skapar en hållbar livsmedelssektor, besöka företagsinkubatorer, inspireras av skånska företag och lära sig mer om de möjligheterna som finns för tillväxtbolag i regionen.

Ta del av hela programmet här

Programmet fortsätter att uppdateras löpande med nya aktiviteter.

Några exempel från programmet

Hur skalar vi Skåne?

Nyfiken på hur vi skalar Skåne? Avsaknad av kapital och tillgång till personer med erfarenhet och kompetens kan hämma utvecklingen.   
Ideon Science Park, SmiLe Incubator, Krinova, Mobile Heights, Media Evolution, Minc och Game Habitat bjuder in till samtal den 14 juni på The Tivoli.   
Läs mer om programpunkten och anmäl dig här!


Öppet hus – Medeon LAB – Medeon Science Park & Incubator i Malmö 

Intresserad att lära mer om tillväxtbolag inom Life Science? Välkommen på öppet hus och rundvisning av nya Medeon LAB på Medeon Science Park och Inkubator i Malmö den 16 juni!   
Läs mer om programpunkten och anmäl dig här

Bildelning på landsbygden – en del i framtidens sätt att resa 

Är bilpooler något bara för städerna eller skulle det kunna fungera även i en by eller i ett mindre samhälle? Hur kan vi skapa alternativa mobilitetslösningar direkt vid bostadsbyggandet? Innovationscenter för landsbygden, Tomelilla kommun och Sjöbo kommun bjuder in till Folkets Park den 15 juni i Tomelilla (eller så deltar du digitalt).   
Läs mer om programpunkten och anmäl dig här

Framtidens hållbara livsmedelsnäring – Tre drivkrafter för innovation 

Vilka spännande innovationer finns inom livsmedel och förpackningar? Livsmedelsakademin och Packbridge bjuder in till nätverkande och samtal den 15 juni på The Tivoli om hur vi kan driva utvecklingen för en hållbar livsmedelsnäring.  
Läs mer om programpunkten och anmäl dig här


För aktörer som vill arrangera en aktivitet under veckan är det inte för sent!