Agendan för Avancerade material och tillverkningsindustri ser dagens ljus

Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) har genom Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt, en överenskommelse om att samverka i Skåne.

Region Skåne faciliterar Skånes FIRS. Som ett led i detta arbete har FIRS styrelse utsett en arbetsgrupp – FIRS-gruppen för Avancerade material och tillverkningsindustri (AMT) - med uppdrag att främja genomförande av strategin. Agendan som bör ses som en handlingsplan för innovation och industriell förnyelse - är nu klar.

En agenda för framtida skånska insatser

Agendan är en handlingsplan, som riktar sig till utvecklings- och innovationsaktörer i Skåne. Agendan ska göra det enklare att gemensamt göra skillnad där behoven är som störst. Den beskriver ett tillståndsmål, förutsättningar, utmaningar och prioriteringar i syfte att främja rätt insatser som långsiktigt möter näringslivets behov och främjar innovation och utveckling för företag inom avancerade material och den tillverkande industrin.

Ett av sex skånska specialiseringsområden

Specialiseringsområdet AMT kan förenklat beskrivas utifrån två huvuddrag vad det gäller produktionssätt (tillverkningsindustri samt avancerad tillverkningsindustri), samt områdets fokus på att framställa nya material (framtida och avancerade material) för att möta framtidens utmaningar.

Kommande investeringar i skånsk innovationskraft kommer behöva navigera i hur digitaliseringen ska bidra till den gröna omställningen. Den gröna och digitala omställningen (också kallad twin transition) bidrar också till ett omvandlingstryck som kommer påverka framtida kompetensbehov.

Utmaningar som påverkar omställningstakten

Agendan tar avstamp i viktiga ämnesområden som påverkar omställningstakten för industrin. Det handlar om materialinnovationer, digitala produktionsprocesser och produkter, framtidens affärsmodeller och värdekedjor, innovationer som en del av lösningen på vägen mot nettonollutsläpp samt kompetensutveckling och det livslånga lärandet inom industrin.

Dialog och samverkan för näringslivets omställnings- och innovationsförmåga

FIRS-gruppen för AMT representeras av akademi (LTH och MAU, näringsliv (Perstorp Group och Scanfill), branschorganisationer (Teknikföretagen), klusterinitiativ (IUC Syd och Packbridge) och offentlig sektor genom Region Skåne.  

Näringslivets uttalade behov (både vad de vet idag, men också den viktiga omvärldsbevakningen framåt), samverkan mellan aktörer, innovationssystemets förmåga att utvecklas, samt strategisk finansiering – är avgörande nyckelfaktorer för hur framgångsrikt arbetet med agendan kommer att bli.

Genom ett tydligt fokus på skånska förutsättningar och behov arbetar FIRS-gruppen nu aktivt vidare med att söka regionala, gränsregionala och nationella samarbeten kring väldefinierade insatser och projekt.

Läs mer om Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt