Skåne på topp-tio-listan för innovativa regioner i EU

Skåne-Blekinge klättrar från plats 17 till plats 9 på listan över de mest innovativa regionerna i EU. Det framgår av en nyligen släppt rapport från EU-kommissionen.

- Detta är glädjande nyheter för oss i Skåne och visar på att vi är en region som presterar väldigt bra inom många områden. Det blir tydligt att vi är en intressant samarbetspartner för andra regioner i Europa. Samtidigt har vi utmaningar kvar och därför är jobbet som vi gör tillsammans inom FIRS viktigt för att fortsatt stärka det skånska innovationsklimatet, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Mätning av EU-kommissionen

Vartannat år mäter EU-kommissionen innovationsgraden i 240 regioner i 22 EU-länder. Resultaten publiceras i rapporten ”Regional Innovation Scoreboard” som mäter innovationsklimatet genom ett antal indikatorer. Det handlar till exempel om privata och offentliga investeringar i forskning och innovation, livslångt lärande, sökta patent och hållbarhet. Skåne-Blekinge (Sydsverige i EU:s regionsuppdelning) klassas som en innovationsledande region och placerar sig på en andra plats bland de svenska regionerna. Stockholm ligger på första platsen som den mest innovativa regionen, i såväl Sverige som i Europa. Den danska Huvudstadsregionen, som är en viktig partner inom Greater Copenhagen-samarbetet, återfinns på fjärde plats.

Utbildning och digitala färdigheter

Jämfört med EU uppvisar Skåne-Blekinge styrkor inom flertalet områden, till exempel inom utbildning och digitala färdigheter. Jämfört med resten av Sverige ligger Skåne-Blekinge också bra till när gäller offentliga investeringar i forskning och innovation, men presterar å andra sidan något svagare vad gäller investeringar från näringslivet.

Region Skåne utvecklar och finansierar

Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för starkare innovationsförmåga och ökad skånsk produktivitet. Det sker inte minst genom Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) som består av ledningen vid lärosäten, kommuner, Region Skåne och näringslivet. Region Skåne utvecklar och finansierar även de främjar aktörer som finns regionalt, exempelvis åtta klusterorganisationer. Målsättningen med arbetet är ett än starkare innovationsekosystem i Skåne och tar sin utgångspunkt i Skånes innovationsstrategi som beslutades i FIRS år 2020. Strategin, precis som kommissionens rapport, lyfter behovet av ett ökat inflöde av privata investeringar i forskning- och innovation.