Skåne Innovation Week tillbaka 2022

Den 13 – 17 juni 2022 är Skåne Innovation Week tillbaka. Den här gången i nygammal kostym och som en del av arrangemanget H22 i Helsingborg.

Region Skåne kommer ha sin huvudscen på The Tivoli i Helsingborg och fokus för välfärdssatsningen H22 är morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.  

Alla är välkomna att delta

Veckan välkomnar utvecklingsaktörer, politiker, medborgare och media. Fokus kommer ligga på regional samverkan och möjlighet att visa upp innovativa lösningar. På ett nationellt plan handlar det om att föra dialog och flytta fram viktiga positioner. Ur ett internationellt perspektiv handlar det om att bygga Skåne som en attraktiv region, inte minst utifrån behovet av ett ökat inflöde av privata investeringar i forskning- och innovation.

Stärka Skånes innovationsstrategi

Skåne Innovation Week 2022 blir en del i Region Skånes arbete med att tillämpa ”Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt”. Det är också en del i arbetet att ytterligare stärka Skånes innovationskultur och innovations- och entreprenörskapsförmåga. 
Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) antog 2019 innovationsstrategin där sex specialiseringsområden är prioriterade för att bemöta Skånes produktivitets- och hållbarhetsutmaningar. Agendorna inom dessa områden är konkreta färdplaner för vägen framåt. Veckan kommer därför ha fokus på att låta olika typer av aktörer från både offentlig sektor, akademi och näringslivet att berätta om innovationer och kraftsamla kring initiativ inom ramen för skånska styrkeområden. Utöver att lyfta den skånska innovationsstrategin som helhet, finns också en ambition att föra dialog med aktörer inom stadsutveckling och innovationssystemet, vilket går i linje med specialiseringsområdet smarta hållbara städer. 

Region Skåne är arrangörer för veckan, men bakom varje aktivitet står många olika aktörer runt om i hela Skåne. Vissa av dessa aktörer kommer också att synas på The Tivoli. 

Samverkanscheckar

Inför Skåne Innovation Week 2022 kommer Region Skåne dela ut medel genom samverkanscheckarna. Checkarna innebär en möjlighet för skånska aktörer att kunna anordna ett seminarium, workshop, showcase, föreläsning eller ett möte av en helt annan karaktär.  

Utlysningen för samverkanscheckar öppnar under våren och mer information kommer då.  

En av Europas med innovativa regioner

Region Skåne ligger på topp-10 listan i Europa när det kommer till innovation och presterar starkt inom många områden. Vi är en intressant samarbetspartner för andra regioner i Sverige och Europa, samtidigt som agendorna adresserar utmaningar och därför är jobbet som sker tillsammans inom FIRS viktigt för att fortsatt stärka det skånska innovationsklimatet. Skåne Innovation Week 2022 blir en viktig plattform för att kraftsamla kring dessa utmaningar.  

Ytterligare information om Region Skånes engagemang i H22 kommer längre fram.