Bild på studerande med mentorer

MatchIT - en framgångsrik väg till arbete för invandrade akademiker

Med metoden MatchIT har hälften av deltagarna, som kommer från länder utanför Norden, fått jobb i yrken som är relevanta utifrån deras utbildningsnivå. I en hearing den 29 januari diskuterar regionala och nationella beslutsfattare frågorna.

– MatchIT är nyckeln till starten av mitt liv i Sverige. Det tog inte lång tid för mig att komma på banan, utöka mitt nätverk och hitta mitt första jobb i Sverige. Allt stöd och uppföljning under och efter MatchIT har ett stort värde för mig på ett professionellt plan, men jag har även känt mig sedd som en värdefull människa, säger Nahla Elamin, före detta MatchIT-deltagare.

Kompetens saknas

Det råder en strukturell arbetskraftsbrist i Sverige, både på grund av en åldrande befolkning och en matchningsproblematik. Arbetslivets efterfrågan på kompetens skiljer sig delvis från kompetensen som befolkningen besitter. Bristerna är störst inom skola, vård och teknik. Arbetslivets kompetensbehov är större än vad enbart den inrikes födda befolkningen kan tillgodose.  

Hälften fick jobb

Tillsammans med andra aktörer i regionen har Region Skåne under de senaste åren drivit flera olika insatser för nyanlända akademiker för att korta deras väg till kvalificerat arbete. Samtidigt vill man mildra arbetsgivarnas behov av högutbildad arbetskraft.

En av insatserna, MatchIT, är en metod som utgår från arbetsgivarnas kompetensbehov och består av en kombinerad utbildnings- och matchningsinsats på högskolenivå. Metoden som har utvecklats i projektet är unik och framgångsrik. Efter åtta månader hade 50 procent av deltagarna fått ett arbete som är relevant för deras utbildningsnivå.

Skulle kunna skalas upp

Metoden skulle kunna tillämpas inom fler områden och för fler personer, men det finns utmaningar som förhindrar att den används i större skala. Det handlar bland annat om lärosätenas möjligheter att prioritera skräddarsydda utbildningar för till exempel nyanlända akademiker.

Vid hearingen ”Så hoppade vi över kompetensgapet - En hearing om vägar till jobb för nyanlända akademiker med nationella och regionala beslutsfattare” diskuteras frågorna. I panelen sitter bland andra Anna Jähnke (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne, Roger Mörtvik, statssekreterare Arbetsdepartementet och Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet.

Här kan du lyssna på hearingen: https://www.youtube.com/watch?v=PvIi77F2pF4&feature=youtu.be

Tid: 29 januari 13.00–14.30

Fakta:

  • Av de cirka 35 000 personer med eftergymnasial utbildning, i åldrarna 20 till 54 år, som invandrat till Skåne under 2008 till 2017 (ej från nordiska länder) var bara 6000 i matchade arbeten år 2017. Av övriga 29 000 var 18 000 icke sysselsatta och 5000 var i omatchade arbeten (källa SCB).
  • Endast cirka 15 procent av högutbildade flykting- och anhöriginvandrare är i kvalificerade arbeten efter tio år i Sverige. För inrikes födda är motsvarande siffra 75 procent. (Källa: Högutbildade flykting- och anhöriginvandrares kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden, Region Skåne 2020.)
  • MatchIT finansieras i huvudsak av Europeiska socialfonden. Region Skåne är projektägare och driver projektet tillsammans med Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola, Ideon Science Park, Arbetsförmedlingen och Region Blekinge.