Fokus på hållbar tillväxt för Skånes tech-bolag

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) har genom den regionala innovationsstrategin en överenskommelse om att samverka för hållbar tillväxt i Skåne inom sex specialiseringsområden.

Som ett led i detta arbete har FIRS styrelse utsett sex arbetsgrupper – med uppdrag att genomföra strategin genom agendor. Nu är agendan för Tech-området klar.  

Agendor för gemensamma framtida satsningar  

Agendorna är handlingsplaner, som riktar sig till utvecklings- och innovationsaktörer i Skåne. De ska göra det enklare att gemensamt göra skillnad där behoven är som störst och ge svar på vad Skåne behöver mer av inom respektive område, för att framgångsrikt driva ökad produktivitet och hållbar tillväxt.   

Tech-agendan i Skåne 

I Skåne finns ledande globala bolag som uppmärksammade startups inom tech-området. Verksamheterna sträcker sig från hårdvara och nätverkslösningar, via s k deep tech såsom artificiell intelligens (AI), Internet of things (IoT) och bildigenkänning, till olika former av digitala applikationer och konsulttjänster. Skåne är den fjärde främsta regionen i Norden, efter Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors, vad det gäller att locka investeringar inom området.  
 
FIRS områdesgrupp för Tech kommer framöver att driva insatser för att förbättra förutsättningarna inom ett antal områden. Fokus på ökad tillgång och utveckling av den mångfacetterade kompetens som behövs för att driva snabbväxande bolag, att skapa fler testbäddar och demomiljöer samt stärka framtoningen av Skåne  
som tech-region.  

För frågor om Tech-agendan kontakta: Jeremie Poirier, jeremie.poirier@skane.se.

Utöver agendan för Tech-området är en agenda för Livsmedel och en för Life science & hälsa nyligen publicerade.