Global brist av halvledare föranleder högnivåmöte i Malmö

Bristen på halvledare, små datachip, nödvändiga i nästan all modern elektronik bromsar tillväxttakten globalt inom flera branscher. I samband med TechConnect Europe Innovation Conference & Expo, bjuder Region Skåne in till ett högnivåmöte.

Region Skåne tar den 15 november tillfället i akt och bjuder in till ett högnivåmöte, dvs ett möte med politiker och personer i ledande position från både näringslivet och akademin, för att diskutera hur kedjan från idé till innovation för halvledare kan stärkas. Ambitionen är att öka samverkan mellan regionala, svenska och europeiska aktörer. På agendan står också en diskussion om hur svensk forskning och innovation kan bidra till att lösa bristen på halvledare.   

Deltar gör bland annat Jean David Malo, direktör för European Innovation Council, Fredrik Hörstedt, chef för avdelningen Internationellt samarbete på Vinnova och Heiner Linke, pro-dekan vid Lunds Tekniska Högskola.   

– Det råder brist på halvledare i Europa vilket påverkar industrin och har lett till produktionsstopp och minskad försäljning för många stora företag. Coronapandemin har dessutom förvärrat läget. Med så många inflytelserika personer på plats samtidigt skapas ett viktigt tillfälle för oss i regionen att diskutera hur vi kan bidra från Skåne och nationellt genom unik forskning och tillgång till världsledande anläggningar, säger Annika Annerby Jansson, ordförande i Regionfullmäktige.    

Fler och nära samarbeten är nyckeln

Samarbeten mellan forskning och näringsliv är avgörande för framtidens utveckling av halvledare. I Skåne finns ett unikt ekosystem av forskningsanläggningar där de världsledande anläggningarna ESS och MAX IV är en resurs för hela Sverige och världen. I Lund finns också ProNano, en anläggning som hjälper startups och företag testa och utveckla idéer inom nanoteknik och annan avancerad teknik. Pronano drivs av det nationella forskningsinstitutet RISE och medfinansieras av Region Skåne. 

Vid mötet deltar också skånska startups inom avancerad och forskningsbaserad teknik (deep-tech) . De bidrar med sina perspektiv på utveckling i linje med regeringsuppdraget ”stärkta finansieringsförutsättningar till startup-företag”.   

– Denna sammankomst ger oss en fantastisk möjlighet att visa upp skånska aktörer som exempel på vad Sverige har att erbjuda gällande idéer och innovationer från universitet, start-ups, industrin och främjarorganisationer. Vi vill påskynda ett än närmre samarbete mellan politiken, forskningen och företagen. Regionalt, nationellt och internationellt säger, Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.   

TechConnect Europe Innovation Conference & Expo hålls på Malmö Live den 15-17 november.  

Läs mer här: TechConnect Europe   

 För frågor om högnivåmötet eller TechConnect Europe, kontakta:  

Krisztina Anderberg Halasz, Region Skåne 
Utvecklingsstrateg på avd regional utveckling

E-post: Krisztina.AnderbergHalasz@skane.se