Utbildningsprojekt får utrikes födda i arbete snabbare

I ett unikt utbildningsprojekt, MatchIT, har Region Skåne tillsammans med samarbetspartners utvecklat en metod som gör att utlandsfödda akademiker får arbete betydligt snabbare än vanligt.

Den första omgången av MatchIT resulterade i att hälften deltagarna fick kvalificerade arbeten. Detta efter åtta månaders utbildning och det ska jämföras med att i vanliga fall brukar bara 15 procent fått ett jobb efter 10 år. Vinsten med att få människor i arbete är mycket stor, inte bara rent ekonomisk, 

– Det finns få insatser som riktar sig till nyanlända akademiker och som kombinerar intensiva studier på högskolenivå med språkträning, nätverksbyggande, aktiviteter med möjliga arbetsgivare samt praktik. Vi arbetar med att utveckla metoder som leder till att kompetens och resurser hos Skånes invånare förnyas och tillvaratas snabbt och effektivt och det ska leda till arbete, säger Olga Szczepankiewicz, projektledare MatchIT på Region Skåne.

Unikt upplägg bakom framgången

Det är flera faktorer som gör MatchIT unikt: deltagarna är nyanlända akademiker med värdefull kompetens och kapacitet, man antas till utbildningen baserat på test och intervjuer istället för betyg och examen och får ersättning från Arbetsförmedlingen under utbildningen. Dessutom kopplas olika företagsaktiviteter till utbildningen och deltagare och arbetsgivare möts med målet att matcha deltagarnas med praktik så att det kan leda till en anställning. Slutligen är processerna i MatchIT anpassade till deltagarnas och arbetsgivares behov som utbildningsinnehåll, resurser och stöd, kurser i yrkessvenska och kultur samt kommunikation på svensk arbetsplats.

– Nu håller vi på och sammanfatta lärdomar och framgångsfaktorer från metodutvecklingen av MatchIT och kommer under hösten att sprida detta till fler aktörer som arbetar med kompetensförsörjning, säger Olga Szczepankiewicz.

Kan användas inom fler områden

Kostnaderna för kursen täcks av att en deltagare är i arbete bara någon månad. Metoden har använts inom området IKT, informations- och kommunikationsteknologi men är så pass generell att den går att använda inom andra områden. Hittills har fyra utbildningsomgångar av MatchIT med totalt 100 deltagare genomförts i regi av Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola.

MatchIT finansieras av Europeiska Socialfonden och medfinansieras av Region Skåne samt Arbetsförmedlingen. Region Skåne är projektägare och driver projektet tillsammans med Lunds universitet, Ideon Science Park, Blekinge Tekniska Högskola, Arbetsförmedlingen och Region Blekinge.

Fakta

Sverige har arbetskraftsbrist på grund av bland annat åldrande befolkning plus att arbetslivet efterfrågar kompetens som för få har. Störst är problemen inom teknik, vård och skola. Arbetslivets kompetensbehov är större än vad den inrikes födda befolkningen kan tillgodose. Idag är den pågående digitaliseringen Sverige starkaste tillväxtkraft. Men den hotas av brist på spetskompetens. En brist på cirka 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras i Sverige till år 2022. Samtidigt som det råder stor brist på kompetens står många utanför arbetsmarknaden. Bland dessa finns en stor andel utrikes födda med akademisk utbildning som har svårt att få kvalificerade arbeten. Statistik visar att endast cirka 15 procent av högutbildade flykting- och anhöriginvandrare hade ett kvalificerat arbete efter tio år i Sverige. För inrikes födda är motsvarande siffra 75 procent.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter