Region Skåne tecknar avtal med branschorganisationer för regionalt Yrkesvux

Region Skåne har tecknat samarbetsavtal med tre branschorganisationer från det skånska näringslivet. Syftet är att utveckla regionalt yrkesvux mot utbildningar som möter arbetsgivares behov och möjliggör fler skåningars inträde på arbetsmarknaden.

En av de identifierade utmaningarna från kommunerna är att få tillräckligt antal sökande till framför allt de tekniska utbildningarna. Samarbete direkt med branscherna ökar möjligheten för utbildningsanordnarna att påverka kunskap och efterfrågan av bristyrken och därmed utsikterna för att starta utbildningar som arbetsgivare efterfrågar.

Satsningen är del av Regionala utvecklingsnämndens insatspaket till näringslivet med anledning av covid-19. I praktiken innebär det att Installatörsföretagen Skåne, LRF Skåne och Malmö – Lunds Byggmästareförening beviljas vardera 500 000 kronor för strategiskt kompetensförsörjningsarbete och för fördjupad dialog med aktörer inom utbildningssystemet.

Samverkan kommer att pågå under 2021. Insatserna är bland annat förstudie av branschernas kompetensbehov, förutsättningar för yrkes- och karriärväxling, ökad kunskap kring framtidsyrken inom branscherna, spridning av resultat, dialog med utbildningsanordnare inom yrkesvux, metodutveckling, förankring och påverkan utifrån projektets resultat.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter