Kursutvecklingsmedel för Yrkesvux, Folkhögskola, Yrkeshögskolan och högskolor/universitet

Region Skåne utlyser medel för utveckling av nya utbildningar som möter den regionala arbetsmarknadens behov.

Ett ändamålsenligt och väldimensionerat utbildningssystem möjliggör arbetsgivares tillgång på rätt kompetens och får skånska företag att växa och bli konkurrenskraftiga.

När arbetslösheten ökar är det viktigt att stärka upp utbildningssektorn för att rusta individer för inträde och omställning på arbetsmarknaden. I syfte att öka antalet utbildningsplatser inom identifierade bristyrken genomför därför Region Skåne en samlad utlysning riktad mot yrkesvux, yrkeshögskola, högskola/universitet och folkhögskola.

Läs mer om Kursutvecklingsmedel Yrkesvux

Läs mer om Kursutvecklingsmedel Folkhögskola

Läs mer om Kursutvecklingsmedel högskolor/universitet

Utlysning av Kursutvecklingsmedel för Yrkeshögskolan öppnar inom kort.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter