EU-kommissionen förlänger den tillfälliga ramen för statsstöd

Till följd av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 antog EU-kommissionen den 19 mars i år ett tillfälligt ramverk för statsstöd. Denna förlängs nu fram till 30 juni 2021 vilket innebär ökad flexibilitet för att ge stöd till företag i kris.

Regler för statsstöd avgör vad för stöd EU:s medlemsländer kan ge till företag, syftet är att säkerställa rättvis konkurrens på EU:s inremarknad. Det tillfälliga ramverket ökar statsstödets flexibilitet så att medlemsländerna kan använda sin egen budget för att säkerställa framförallt små och medelstora företags likviditet. Tanken är att på detta sätt mildra de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 så att utsatta företag klarar sig igenom krisen.

För att använda sig av den tillfälliga ramen för statsstöd måste en ansökan göras till den europeiska kommissionen. Ansökan ska motivera behovet att ökad flexibilitet för statsstöd utifrån en allvarlig störning i ekonomin. I Sverige görs en sådan ansökan via Näringsdepartementet.

Typer av statsstöd vilka inom det tillfälliga ramverket är tillåtna och som kommer förlängas:

  • Direkta bidrag, selektiva skatteförmåner och förskott till företag
  • Offentliga garantier för lån som företag tagit i banker
  • Subventionerade offentliga lån till företag
  • Garantier till banker som överför statligt stöd till den reala ekonomin
  • Kortfristig exportkreditförsäkring

Nya åtgärder som införs i och med förlängning av det tillfälliga ramverket:

  • Möjlighet för medlemsländer att stötta företag med omfattande omsättningstapp genom att bidra till en del av deras fasta kostnader
  • Nya möjligheter för hur medlemsländer ska kunna avveckla engagemang i återkapitaliserade företag, men behålla ägarandelar de hade innan krisstödet

Mer om det tillfälliga ramverket för statsstöd från mars 2020

Mer om förlängningen av det tillfälliga ramverket för statsstöd

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter