Ekonomiska konsekvenser av Covid-19

Den snabba spridning av coronaviruset Covid-19 och de åtgärder som sätts in för att stävja smittspridningen får ekonomin att tvärbromsa.

Spridningen av covid-19 runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett dramatiskt sätt. Nu inte längre en fråga om vi rör oss in i en lågkonjunktur, utan hur djup och långvarig den blir.

Region Skåne följer utvecklingen noggrant och kommer regelbundet ta fram nya ekonomiska analyser och underlag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter