AI Sweden South

Region Skåne har gått med som partner i regeringens nationella satsning, AI Innovation of Sweden och bidrar med 1,5 miljoner kronor under 2019 till 2021 som ska användas för att bygga upp en verksamhet i södra Sverige under ledning av Mobile Heights.

Syftet med insatsen är att accelerera tillämpning av AI och bygga starkare kompetens på området. Satsningen riktar sig både till näringsliv, akademi och offentlig sektor.

I dagsläget är Sony, Eriksson, Sweco, Lunds universitet, Malmö Universitet, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Blue Science park, BTH och Region Blekinge partners till AI Sweden South. 

Det nationella projektet bytte namn till AI Sweden den 1 september vilket innebär att den sydsvenska satsningen döps om till AI Sweden South.

För mer information, kontakta: 

Malin Larsson
Node manager
AI Sweden South
malin.larsson@ai.se

Anna Gillquist
Digitaliseringsstrateg
Region Skåne
anna.gillquist@skane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter