Yrkeshögskolans betydelse för kompetensförsörjningen

Skånska Produktivitetskommissionen släpper nu en rapport om produktiviteten och tillväxten i det skånska näringslivet, med extra fokus på yrkeshögskolans roll som kompetensförsörjare.

Rapporten fokuserar särskilt på YH-utbildningar inom teknik och tillverkning då det sedan länge råder brist på kompetens inom det området.

Yrkeshögskolan utgör en liten, men snabbt stigande del av skånsk arbetsmarknad. Från 5 000 studenter år 2008 till dagens 15 000. Rapporten visar även att YH-utbildningarna är regionalt förankrade då tre av fyra som studerar i på yrkeshögskola i Skåne, sedan också arbetar i Skåne.

– Rapporten är ett mycket viktigt verktyg för Region Skånes arbete med att säkra det skånska näringslivets kompetensförsörjning, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Var tredje blivande YH-tekniker tar examen

Även om nio av tio som tar examen får jobb efter en YH-utbildning är det i genomsnitt endast en tredjedel av platserna som resulterar i en examen. Orsaken till det låga antalet examinerade beror på att studenter påbörjar utbildningen men hoppar av innan de hinner ta examen.

Yrkesgrupperna ingenjörer och tekniker blir dock allt mer kunskapsintensiva i Skåne. YH-tekniker är fortfarande relativt få, de utgör åtta procent av yrkesgruppen, men andelen har ökat med sex procentenheter jämfört med 2008. Samtidigt har personer med annan eftergymnasial utbildning som är kortare än tre år minskat med cirka fem procentenheter.

– Eftersom utbildning är viktigt för en regions tillväxt och utveckling, lyfter rapporten särskilt yrkeshögskolornas roll i den skånska arbetsmarknaden. Yrkeshögskolan är en ny utbildningsform som har stora utvecklingsmöjligheter och som behöver stärkas, säger Ulrika Geeraedts.

Fakta: Produktivitetskommissionen Skåne

Produktivitet, det vill säga hur effektivt vi använder resurser för att producera varor och tjänster, är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling och välstånd. Trots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna.

Mot bakgrund av detta har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med Helsingborg Stad, Kristianstad Kommun, Lunds kommun, Malmö Stad och Region Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter