Var med och forma Skånes framtida innovationsstrategi

Nu välkomnar vi din organisation att delta i processen med att forma Skånes innovationsstrategi bortom 2020.

Under våren har Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) initierat en process för att samla aktörer i Skåne för att staka ut en väg för gemensamma intressen in i 2020-talet.

I varje region finns det aktörer med gemensamma intressen. Detta gäller inte minst när det kommer till att utveckla innovativa regionala miljöer. Hela västvärlden har haft en låg produktivitetsutveckling (tillväxt per capita) sedan 2007. Innovationsmiljöer är till för att råda bot på detta genom att underlätta förverkligandet för människor som har hittat smartare och effektivare sätt att göra saker. Innovation är inte ett mål i sig, men en innovativ befolkning är en förutsättning för att möta vilken utmaning som helst på ett smart och snabbt sätt.

Olika typer av aktörer har olika roller i de regionala innovationsmiljöerna. Skånes framträdande universitet är naturliga kunskapsnav, näringslivet och föreningslivet har en avgörande funktion i att förädla idéer till samhällsnytta medan offentlig sektor både kan stötta och leda en innovativ utveckling.

Det finns två sätt att bidra till Innovationsframtid Skåne:

  1. Anordna ett eller flera referensforum med ett noga avvägt tema.
  2. Skicka in ett intressepapper där ni klargör era synpunkter, tankar, idéer.

FIRS består av högsta ansvariga från universitet, kommuner, klusterinitiativ och Region Skåne och har sedan 2012 arbetat med att genomföra Skånes Internationella Innovationsstrategi 2012-2020 och för att stärka Skånes omställningsförmåga mot en stark hållbar tillväxt.

För frågor kontakta Contact eller Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter