Hjälp för unga att välja utbildning som ger jobb

Inför årets gymnasieval lanserar Region Skåne en digital kampanj med syfte att inspirera skånska ungdomar att välja utbildningar som ger jobb.

Region Skåne är en av landets tre regioner som har utsetts till flaggskepp för regeringens arbete med jämställdhet. Prognoser beskriver att Skåne, liksom andra regioner i Sverige, står inför utmaningar när det gäller att säkra en långsiktig kompetensförsörjning som leder till bra matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och kompetens. 

Som en del i arbetet att förbättra matchningen på arbetsmarknaden lanserar Region Skåne med utvecklingsmedel från Tillväxtverket en inspirationskampanj inför för årets gymnasieval. Kampanjen sker inom ramen för uppdraget Jämställd regional tillväxt 2016 - 2018.

Syftet på lång sikt är att flickor och pojkar, kvinnor och män, oavsett etnicitet och bosättning, landsbygd eller stad, ska kunna bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och hållbar ekonomisk tillväxt

Topplista på utbildningar som ger jobb

Enligt Region Skånes arbetsmarknadsprognos så kommer det till exempel saknas över 6 000 undersköterskor i den skånska vården år 2025, samtidigt som många unga väljer utbildningar inom områden där det råder stor arbetslöshet.

På Skånegy.se finns en topplista på de utbildningar med bäst chans till jobb:

Skanegy.se 

Ambassadörer i bristyrken

Fyra unga yrkesambassadörer är ansiktet utåt för kampanjen och berättar sina historier om sina yrkesval. De är alla nya i arbetslivet och har gemensamt att de valt ett yrke där bristen på arbetskraft är stor framöver. De besöks av den kända Youtubern "Elinens", 17-åriga Elin Andersson, som provar på de fyra bristyrkena och möter ambassadörerna ute i verkligheten.

Yrkena är sjuksköterska, mjukvaruutvecklare, plåtslagare och lärare.

De två första filmerna finns nu på ”Elinens” Youtube-kanal.

Se Elinens på Youtube

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter