15 miljoner kronor till IT-utbildning i Skåne och Blekinge

Svenska ESF-rådet beviljar 15 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) till en treårig utbildningssatsning för kunna matcha nyanlända och utrikesfödda mot jobb som programmerare.

Projektet ska utveckla och testa en metod som innebär att arbetssökande med bristfällig eller åldrad IT-kompetens ska vidareutbildas för att bättre kunna matchas mot de många företagen i Skåne och Blekinge som har behov av IT-kompetens.

En särskild satsning på omskolning planeras även för nyanlända och utrikesfödda kvinnor utan tidigare IT-kompetens.

Anpassade utbildningar

Utbildning och praktik ska höja deltagarnas kompetens, så att företag i regionen lättare ska kunna anställa. Metoden testas i Skåne och Blekinge för att sen kunna genomföras i övriga Sverige.

Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge. Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola utvecklar, tillsammans med företag, särskilt anpassade utbildningar i data- och systemvetenskap, för att sen ge deltagarna möjlighet till praktik på olika företag.

Bakgrund

Projektet är ett resultat av tidigare lyckade satsningar i både Skåne och Blekinge, och är ett samarbete mellan Region Skåne och Region Blekinge, Arbetsförmedlingen, Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola och Ideon Science Park i Lund. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter