Mer pengar till Skånes företagare

Nu är det klart att affärsutvecklingscheckarna till Skånes företagare ökar till 20 miljoner kronor under 2018.

Pengarna kan sökas av företag med upp till 49 anställda för satsningar utomlands eller till digitalisering av verksamheten. Målet med checkarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

500 olika projekt

Checkarna har funnits sedan år 2005 och totalt har över 120 miljoner kronor delats ut till fler än 500 olika projekt. Region Skåne, som ansvarar för utveckling av Skånes näringsliv, beslutar om och fördelar pengarna från Tillväxtverket.

De nya pengarna kan börja sökas från och med 17 januari.

Mer information och ansökan på Skane.com

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter