Big Science Sweden bildat

Tillväxtverket, VINNOVA och Vetenskapsrådet har beslutat finansiera Big Science Sweden med 30 miljoner kronor de närmsta tre åren.

Samarbete med bland annat Region Skåne i form av Industriell plattform har lett fram till att Big Science Sweden bildats för att fler i Sverige ska kunna dra nytta av Sveriges och flera andra europeiska länders investeringar inom forskningsanläggningar som ESS och MAX IV. Big Science Sweden ska utgöra Sveriges officiella ILO-sekretariat (Industrial Liaison Office), för att hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från forskningsanläggningarna.

Region Skåne arbetar för att säkerställa att näringslivet kan ta del av de affärsmöjligheter och den stärkta konkurrenskraft som marknaden för forskningsinfrastruktur erbjuder. År 2012 etablerade Region Skåne Industriell plattform, som ett stöd för företag att förstå och förbereda sig för att kunna bli leverantörer till ESS och MAX IV och den forskningsinfrastruktur i Europa som Sverige medfinansierar.

Genom Industriell plattform vill Region Skåne bidra till så bra förutsättningar som möjligt för näringslivet så att så många som möjligt ska kunna dra nytta av ESS och MAX IV. Industriell plattforms verksamhet i samarbete med det skånska industriklustret IUC Syd, har stått som modell i den förstudie som VINNOVA finansierat, och som nu lett fram till Big Science Sweden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter