Sveriges största laddningspark för ellastbilar

Region Skåne har som mål om att verka för en fossilbränslefri region 2030. Sedan invigningen av Sveriges största laddningspark i Malmö hoppas nu Skånes effektkommission att fler aktörer vill vara med i omställningen av transportsektorn.

Fler fordon som är hållbara och fossilfria – det är vad som krävs för att möta klimatkrisen. Men det är även ett av verktygen för att nå målet om ett klimatneutralt- och fossilbränslefritt Skåne i den regionala utvecklingsstrategin fram till 2030.

I ett fossilfritt 2030 krävs att det skett en omställning kring vilken typ av energi som nyttjas i transporter. Fordonen på vägarna måste drivas med alternativa medel och vara utbytta till hållbara, fossilfria, elektrifierade fordon.

Arbetsgruppen ”Elektrifiering av transportsektorn” inom Skånes effektkommission arbetar för att stödja och ställa om transportsektorn i en mer hållbar riktning. Ett dagligt påverkansarbete bedrivs, och gruppen lyfter och stödjer därför de initiativ som finns i Skåne.

I mitten av oktober 2022 invigdes Sveriges största laddpark av företaget Rifil som ägs av Falkenklevs logistik. Anläggningen ligger i Malmö i Stora Bernstorp, och är utrustad med 22 laddningsplatser anpassad för tunga fordon och personbilar. Då behovet av publik laddning ökar är laddparken redan förberedd för ytterligare 18 till.

Det finns ett stort intresse hos skånska aktörer för att vara en del i omställningen av transportsektorn, berättar Britt Green Karlsson som leder arbetsgruppen ”Elektrifiering av transportsektorn”.

– Att Sveriges största laddpark för tunga fordon öppnar i Skåne bidrar förhoppningsvis till att fler skånska aktörer vågar satsa, säger Britt Green Karlsson.

För att omställningen till ett fossilfritt 2030 ska ske hos flera, arbetar Skånes effektkommission med kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och som facilitator för en ökad samverkan för att aktörer ska känna en trygghet.

– Företaget Rifil skickar med sin kraftfulla satsning en tydlig signal om att de tror på att en stor del av fordonsflottan blir elektrisk och jag hoppas att detta påverkar andra att agera för en klimatsäkrad framtid, säger Britt Green Karlsson.