Så kan Skånes företag bättre hantera vattenbrist

Tillgång till vatten är grundläggande inte bara för människor men också för de flesta verksamheter. Alla aktörer i Skåne behöver se över och effektivisera sin vattenanvändning. En bra början är att göra en vattenkartläggning, visar en ny rapport.

– Genom att fler verksamheter blir proaktiva i sitt arbete med vatteneffektivisering kan vi bättre möta situationer där tillgången till vatten är dålig, som vid den långvariga torkan 2018. I grunden handlar det om att stärka sin långsiktiga konkurrenskraft, säger Jens Sörvik, Enhetschef Miljö och hälsa Region Skåne.

Tillgången till vatten minskar

Som en följd av klimatförändringar kommer tillgången på vatten att fortsätta minska på många platser, inte minst i Skåne. Med en växande befolkning behöver alla nu se över hur vi på bästa sätt kan hushålla med vår gemensamma och mycket värdefulla vattenresurs. 

  – När pandemin slog till år 2020 tog Region Skåne fram ett insatspaket för omställning av näringslivet. Detta för att hjälpa företagandet att ta sig ur krisen. En av insatserna riktades mot vatteneffektivisering i skånska företag, säger Jens Sörvik.

Omfattande studie om vatteneffektivisering

Hur arbetet med vatteneffektivisering kan genomföras i Skånes företag, förklaras i en omfattande studie genomförd av Region Skåne tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden. 

– Studien visar att tillgången av produkter och tjänster för att vatteneffektivisera verksamheter redan finns på den skånska marknaden, men att det samtidig finns potential för ökad tillväxt, nyetableringar och nya innovationer, säger Susann Milenkovski, Miljöstrateg Region Skåne.

Vattenkartläggning synliggör utgångsläget

Ett resultat från en av rapportens fyra fallstudier tar upp en metod för vattenkartläggning som tagits fram och testats på Skånemejerier. En vattenkartläggning görs för att förstå nuläget kring en verksamhets vattenanvändning, med målet att ta fram åtgärdsförslag för att minska användningen. 

– En sådan här kartläggning är det första steget i att effektivisera sitt vattenanvändande. Utifrån den kan man därefter värdera och prioritera de åtgärder som ger störst vattenbesparingar, säger Susann Milenkovski.