Miljövårdsfonden

Har du en idé som förbättrar vår miljö? Region Skånes miljövårdsfond har i flera år främjat miljö- och klimatinsatser. Nu har du återigen chansen att omsätta dina idéer i praktisk handling.

Ansökningsperioden är 15 juni - 18 augusti 2021. Ta fram hållbara lösningar, påverka konsumtionsmönster, investeringsvilja och resvanor, skydda den biologiska mångfalden, med mera. Organisationer, lärosäten och företag kan söka. Tvärsektionella projekt är välkomna liksom de med spridning ämnesmässigt, geografiskt över Skåne och över kortare-längre tid. 

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Region Skånes Miljövårdsfond.