Filmer om den skånska skogens potential

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden, Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation i fyra filmer.

Under två sommardagar tidigare i år spelades fyra informationsfilmer om Skånsk skogsstrategi in skogen runt Hovdala slott i Hässleholms kommun.

Det centrala budskapet i filmerna är att lyfta potentialen med den skånska skogen och peka på vikten av dialog mellan olika skogliga aktörer.

Filmerna har tagits fram som ett led i att genomföra de beslutade aktiviteterna i Skånsk Skogsstrategi, nämligen att Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö.

I filmerna diskuterar experter inom respektive område den möjliga potentialen för Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö utifrån ett specifikt skogsområde.

Många intressanta samhällsutvecklings-aspekter lyfts i filmerna som understryker potentialen för varje enskilt område men också potentiella samverkansmöjligheter.

Tillsammans för den skånska skogen!

Länkar till filmerna

Innovation

Miljö

Rekreation

Produktion

 

Medverkande

  • Miljö: Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen
  • Rekreation: Camilla Jönsson, naturturismföretagare med företagen Robusta Äventyr och Nyrups Naturhotell
  • Innovation: Anton Holmström, Katam Technologies
  • Produktion: Laura Kofoed Olsson, Sydved

Avsändare

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin. Naturskyddsföreningen Skåne, Södra, Länsstyrelsen Skåne. Skogsstyrelsen Skåne, Skogforsk, LRF Skåne, Region Skåne, SLU – inst. för sydsvensk skogsvetenskap.