Nu går Skånsk skogsstrategi ut på remiss

Ett förslag till ny skånsk skogsstrategi är nu klar. Totalt föreslås 19 centrala insatser för de fyra huvudområdena Innovation, Produktion, Miljö och Rekreation.

Skogsstrategin går nu ut på remiss till omkring 100 aktörer som tillsammans representerar ett brett spektrum bland skogens intressenter. Förslaget till strategi finns att tillgå för alla som har intressen av skogen och dess utveckling.

Remissvar kan lämnas fram till 30 april 2020 och strategin planeras vara klar i juni. Här hittar du remissen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter