Enastående resultat, klimatutsläpp sänktes med en tredjedel!

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent.

– Det är ett enastående resultat. På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att bland annat se över uppvärmning, tjänstefordon och elavtal, säger Anna Tibbelin, projektledare på Kommunförbundet Skåne.

Projektet har drivits av Kommunförbundet och Länsstyrelsen med finansiering från Region Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Målet uppnått

De kommuner som deltagit är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. Det gemensamma målet är uppnått, och flera av kommunerna har överträffat det. Andelen fossilbränslefria drivmedel har exempelvis gått från 35 till 61 procent.

Resultaten har publicerats i en rapport som är fylld med exempel och tips, för att andra organisationer ska kunna följa efter.

Läs rapporten

Arbetet fortsätter mot ett fossilbränslefritt Skåne

Fossilbränslefria kommuner är en av många insatser som arbetar mot målen i Skånes klimat- och energistrategi. Region Skåne driver exempelvis pilotprojektet Klimatväxling i Skåne.

- Klimatväxling innebär att man lägger på en avgift på de tjänsteresor som släpper ut mest koldioxid. Sedan är tanken att man istället använder de pengarna till hållbara transportsätt, till exempel på tågresor eller inköp av elcyklar, säger Tove Zellman, miljöstrateg på Region Skåne.

Klimatväxling i Skåne

Med klimatväxlingsmodellen ska organisationer och företag på så sätt kunna fasa ut fossila bränslen från sina tjänsteresor. Detta genom att avgifterna helt enkelt gör det mer lönsamt att välja de fossilbränslefria transportalternativen.

- Vi arbetar just nu för fullt med att ta fram en modell som ska pilottestas av flera offentliga skånska aktörer under 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter