Sju miljoner till forskning om Östersjön och Hanöbukten

Regional utvecklingsnämnden har beslutat att stödja en forskningssatsning som ska driva utvecklingen kopplad till hav, vatten och kustbygd i Skåne och södra Sverige framåt.

Lunds universitet och Simrishamns kommun har bildat en forsknings- och utvecklingsmiljö för Hanöbukten och Södra Östersjön. Syftet är att skapa en tvärvetenskaplig plattform på Marint centrum i Simrishamn, som kan hjälpa till att lösa aktuella miljöproblem och samhällsutmaningar. 

Nu anslår regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne två miljoner kronor för 2018 och totalt sju miljoner till och med 2022 för detta arbete.

Bakgrund: Utsatt havsområde

Det är av stort betydelse för Skånes framtida utveckling att omgivande kust och hav mår bra.

Södra Östersjön och Hanöbukten ligger i ett särskilt utsatt havsområde med stora miljöproblem, såsom övergödning, döda bottnar, minskad biodiversitet och miljögiftsbelastning. Samtidigt hyser zonen lekområden för flera av Östersjöns nyckelarter som torsk och tillväxtzoner för lax och ål. 

Marint centrum har funnits sedan 2010, och fungerar som en samlingspunkt för många projekt kring kring havs- och vattenfrågor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter