Så mycket läkemedel släpper vi ut i vattnet i Skåne

Stora mängder läkemedel hamnar i våra vatten varje år. Det visar en ny rapport från forskare vid Högskolan Kristianstad.

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från Högskolan Kristianstad har under 2017 kartlagt utsläppen av drygt tjugo olika läkemedel och antibiotika.

Kartläggningen har gjorts i samverkan med Region Skåne och sex skånska reningsverksorganisationer med sammanlagt åtta reningsverk geografiskt spridda över Skåne. Analysresultaten visar tydligt att stora mängder läkemedel hamnar i våra omgivande skånska vatten varje år.

– Det är en konsekvens av att dagens reningsverk inte förmår rena läkemedelsutsläpp, säger Ola Svahn. Sammantaget släpper de åtta reningsverken ut minst 71 kg läkemedel i skånska vatten varje år, enbart av dessa 21 ämnen som Läkemedelsverket tagit upp på sin övervakningslista.

Stort mörkertal

Kunskapen om enskilda läkemedels miljöpåverkan är ännu begränsad, men forskning visar att det finns risk för negativa effekter i miljön.

Denna studie har undersökt Läkemedelsverkets 21 listade ämnen och dessa är bara en liten del av flera hundra läkemedelssubstanser som används för behandling av sjukdomar. Mörkertalet är stort och med stor sannolikhet läcker flera ton läkemedel ut årligen i skånska åar, sjöar och hav.

Regionalt arbete med läkemedel

Region Skåne har varit med och finansierat rapporten genom Miljövårdsfonden, insatsområde friskt och livskraftigt hav och vatten i Skåne, och den ingår i Region Skånes handlingsplan för läkemedel och miljö.

Handlingsplanen fokusera på vikten av en medicinskt motiverad läkemedelsanvändning och ett optimalt omhändertagande av överblivna läkemedel. 

Det innebär bland annat att sjukvården ska följa Läkemedelsrådets rekommendationer för läkemedelsförbrukning och att användning av onödiga läkemedel ska minska. Här är till exempel Region Skånes arbete med läkemedelsgenomgångar med patienterna till hjälp.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter