Projekt ska göra offentlig belysning mer energisnål

Ett nytt belysningsprojekt i Greater Copenhagen ska leda till årliga energibesparingar motsvarande den årliga elförbrukningen i cirka 1800 hushåll.

Idag är endast 20 procent av den offentliga belysningen i Greater Copenhagen energieffektiv. Lighting Metropolis – Green Economy , som det nya projektet heter, ska snabba på införandet av ledbelysning i Öresundsregionen.

Intelligent belysning

Lighting Metropolis – Green Economy bygger vidare på erfarenheter från utvecklandet av ett trettiotal innovativa ljuslösningar i regionen från projektets föregångare ”Lighting Metropolis”.

Målet är att spara energi genom att öka investeringen i intelligent och energieffektiv ledbelysning i offentliga byggnader och offentliga vägar. Uppskattningar visar på möjliga årliga energibesparingar motsvarande cirka 7 200 000 kWh eller den årliga elförbrukningen i cirka 1800 danska hushåll.

– Det finns ett stort behov av innovativa ljuslösningar inom offentlig sektor, till exempel energieffektiv utomhusbelysning för stad och landsbygd. Belysning har också inverkan på människors arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa, nya belysningslösningar kan därför möta behov i till exempel hälso- och sjukvård, skolor och äldreomsorg, säger Joakim Nelson, vd på Region Skånes innovationsbolag Innovation Skåne.

Startar i februari 2019

Projektet omfattar 14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer. Projektet startar 1 februari 2019, och kommer att pågå i tre år.

Projektet är delvis finansierat av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter